pritrupinti

pritrupinti
1 pritrùpinti tr. K, NdŽ; SD185, LL94, Amb 1. Kpr, Mžš, JnšM, Pb, Pls, Dv trupinant kiek įberti į ką: Pritrùpina duonos [v]andenin, ažsaldo, ir itai čiūra LzŽ. Juka: kraujo, duonos pritrùpydavo, rūgštumo dėdavo Sdb. Vaikam, būdavo, arielkos pripilia bliūdą ir duonos pritrùpina, tai anys pavalgo ir miega Rk. | refl. tr. Plvn, Krč: Prisitrùpinam vandenin duonos ir valgom Dbč. Prisitrùpina, paskui neišvalgo Dkš. Aš prisitrùpinsiu duonos [į pieną] ir valgysiu JnšM.pakankamai sutrupinti: Pritrùpinau vištom duonos – tegu ryja Klt. Iš palėpės išsitraukia rūklį, prilaužo, pritrupina pjaulų ir dega šipuliukus, kuria V.Bub. Pritrùpinti durpių . | refl. tr. Dbč: Pristrùpinai [duonos] trupučių Pls. 2. trupinant pribarstyti, priteršti: Visą pastalę duonos pritrùpino tie vaikai Brž. Visi stalai pritrùpinti, pridrabstyti, pribūti Trk. Pritrùpys pusę mokyklos tų trupinių Šv. Visų mučės perkraipytos, sūrio ūsai pritrupyti LTR(Br). Po slenksčiu radau duonos pritrùpyta, pribarstyta Sl. Nebeduok, – sako, – Viešpatie, piemenims duonos! Matai, kokių gabalų pilna žemė pritrùpinta! J.Jabl. 3. Drsk, Nmj, Ūd, Sn pripjaustyti: Mėsos pritrùpini, duonos pritrùpini – ir valgai Ktv. Svočios sūrio, sviesto, mėsos pritrùpino, kiek turėjo, vaišino Srj. Cibulių pritrùpink gražiai LKKXIII22(Grv). Pritrùpina mėsos ir žarnosna kemša Žrm. Jiem bus dos (gana) kopūstų, kur pritrùpinom LzŽ. Dirgėlių pritrùpina, paverda Pns. Prižoliaunu, pritrùpinu kurkučiam, apžiūrau Pv. | refl. tr.: Lašinių pristrùpinus, kiaušinienės prisdarius ir valgo Vlk. Pristrùpinau šviežio tabako parūkyt Alv. 4. prk. po truputį sudėti, sukrauti, sutaupyti: Kromininkas nor sau pritrùpinti po trupinėlį parduodamas smulkmes J. \ trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; ištrupinti; nutrupinti; patrupinti; prasitrupinti; pritrupinti; raztrupinti; sutrupinti; pasutrupinti; užtrupinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pritrupinti — pritrùpinti vksm. Pritrùpino vai̇̃kui į piéną riestai̇̃nių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptrupinti — 1 aptrùpinti tr. Š, NdŽ, DŽ1 1. K apibarstyti trupiniais: Vaikai visą stalą aptrùpino Pln. | refl.: Apsitrùpinai ėsdamas, parsibrauk kelius Krš. 2. aplupinėti, apdaužyti, apardyti: Kruša… apdaužė sienas, mūrus aptrupino IM1862,24. trupinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrupinti — 1 atitrùpinti, atatrùpinti Š 1. tr. Š trupinant atskirti, atidalyti. | refl. tr. Š. 2. refl. tr. nusipjauti: Trupino boba batvinius ir atsitrupino nykštutį (ps.) Vlk. trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrupinti — 1 ištrùpinti NdŽ, DŽ1 1. tr. M, LL290 trupinant išbarstyti: Vaikai mažieji ne tiek suvalgė, kiek po aslą ištrupino Žem. Kiek ištrùpina duonelės vištums, kiek išvaro kiauliums! Krš. Anas ištrùpins [bandelę], trupinių pridirbs mašinoj Žl. Vaikas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrupinti — 1 nutrùpinti tr. KI4, K, Š, DŽ, NdŽ; RtŽ, LL263 1. trupinant pabarstyti: Cibulio laiškų nutrùpina Škt. 2. trupinant pašalinti: Kalinys, nutrùpinęs duoną, rado suvyniotą mažą popierėlį NdŽ. ║ nudaužyti, nudaužti: Kas čia nutrùpino tą puodelio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasutrupinti — 1 pasutrùpinti (dial.) tr. papjaustyti: Pasutrùpino cibulių Ad. trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; ištrupinti; nutrupinti; patrupinti; prasitrupinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrupinti — 1 patrùpinti tr. 1. K, M, LL263, NdŽ, DŽ1, Jd, Ėr kiek trupinti: Vištoms duonos trupinti, patrùpinti KI717. Patrùpinsiu bulbų vištom Ktk. Eisiu ančiukams kiaušinį patrùpyt Jrb. Duonos patrùpino gi, skepeton surišė – tas [vaikas] valgo Rk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasitrupinti — 1 prasitrùpinti tr. maigant, gurinant prasikrapštyti, prasiardyti: Nekantri [ligonė], daug kur prasitrùpino gipsą Grd. trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; ištrupinti; nutrupinti; patrupinti; prasitrupinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigurinti — prigùrinti tr. pritrupinti: Prigurinau pilną bliūdelį vištom Žmt. | refl. tr.: Prisigurino duonos į pieną ir pavalgė Lp. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; nugurinti; pagurinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primutinti — primùtinti tr. pritrupinti: Nereik tep jau primùtyti Alk. | refl. tr. VšR: Prisimùtinai duonos in pieną, kap dar̃ valgysi!? Rdm. Tas vaikas prisimùtino puodelį (pasidarė mutinio) Vlkv. | prk.: Tai gražiai prisimùtino (prisidarė) skolų tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”